Telefunken Elektroakustik M80-SH
+

M80-SH, Microphone dynamique de la marque Telefunken Elektroakustik appartenant au modèle M80.