Electro-Harmonix Q-Tron
SérieElectro-Harmonix Q-Tron